Esperanto kaj koncerto

Ni kunvenos por la komencanta kurso je 6:30 ptm en la konstruaĵo Fremda Lingvo. Ni kunigas en la granda halo, kaj tiam trovas liberan ĉambron.

Samtempe okazas, kiel parto de la gitara festivalo Ellnora, en la Krannert Center for the Performing Arts,  senpaga antaŭ-festivala koncerto Lokaj Herooj. Mi vizitos Krannert-on antaŭ nia kunveno, kaj poste reiros tie. (Ligo en la angla.)

Nova tempo

Ni ekkunvenos je nova tempo: 6:30 ptm. Ni ankoraŭ kunvenos la saman tagon (mardo), kaj saman lokon (la bierfaristo Blinda Porko).

Venu hodiaŭ! Se ne pluvos, ni kunvenos en la bierĝardeno malantaŭ la bierfaristejo. Se pluvos, ne kunvenos en la bierfaristejo mem.

Renovi la retpaĝaron!

Mi intencas renovi ĉi tiun retpaĝaron. Ĝis tiam, mi simple diras, ke ni kunvenas dufoje dum la semajno:

  • Merkrede nia komencanto-kurso kunvenas je 6:00 ptm en la konstruaĵo “Fremda Lingvo” (Foreign Language Building). Ni kuniĝas je la orienta flankoje de la halo, tiam movas al libera ĉambro.
  • Sabate nia diskuto-tablo kunvenas je 3:00 ptm en akceptejo de la Krannert Center for the Performing Arts.

Venu!

Plano por kunvenoj dum aŭtuno 2013Plan for meetings during autumn 2013

[Aktualigita: Ni ŝangis la tagon por kunvenoj ĉi-semestre, kaj la suba teksto nun montras la ĝustan tagon.]

Ni kunvenos kutime ĉi tiun semajno (morgaŭ) kaj la venontan semajnon, la 19an kaj la 26a de aŭgusto en la bierfarejo Blinda Porko.

Ni ne kunvenos la 2an de septembro, pro la ferio Laborista Tago.

La postan mardon (la 10an de septembro, je 5:00 ptm) okazos nia publika kunveno, por paroli pri Esperanto, kial oni lernus ĝi, kaj kiel oni aliĝi nian grupon.

Plupostajn mardojn (je 5:00 ptm), ni kunvenos kiel ni faris antaŭe, en ĉambro en la konstruaĵo Fremda Lingvo, ĝis la fino de la semestro.

Dan kaj mi provas fari afiŝojn por afiŝi ĉirkaŭ la universitato kaj la urboj.Mi esperas vidi vin morgaŭ je la bierfaristejo Blinda Porko!

[Updated: We’ve changed the day of our meetings this semester. The text below now shows the correct day.]

We’ll meet as usual this week (tomorrow) and the following week, the 19th and 26th of August in the Blind Pig Brewery.

We will not meet the 2nd of September, because of the Labor Day holiday.

The following Tuesday (the 10th of September at 5:00 PM) we’ll hold our public meeting, to take about Esperanto, why one might want to learn it, and why one might want to join our group.

Subsequent Tuesdays we’ll meet as we used to do, in a room in the Foreign Language Building, at 5:00 PM, until the end of the semester.

Dan and I are trying to make posters to put up around the university and around town.

Somera EsperantoSummer Esperanto

Dum la somero, ni kunvenos nur unu-foje dum la semajno kaj ĉe ne-universitata loko. Provizore, ni intencas kunveni lunde, je 6:00 ptm, ĉe la trinkejo The Blind Pig Brewery (120 N. Neil St., Champaign, Illinois).

Kaj la loko kaj la tempo estas provizora. Se vi volas ĉeesti sed ne povas, diru al ni la malfeliĉon. Ni provos trovi tian tempon kaj lokon, kia funkcios bone por ĉiuj.During the summer we’ll meet just once a week and someplace off-campus. Our tentative plan is to meet Mondays at 6:00 PM at the Blind Pig Brewery (120 N. Neil St., Champaign, Illinois).

Both the place and the time are provisional. If you want to attend but can’t, let us know what the difficulty is. We’ll try to find a time and place which works for everybody.