Nova tempo

Ni ekkunvenos je nova tempo: 6:30 ptm. Ni ankoraŭ kunvenos la saman tagon (mardo), kaj saman lokon (la bierfaristo Blinda Porko).

Venu hodiaŭ! Se ne pluvos, ni kunvenos en la bierĝardeno malantaŭ la bierfaristejo. Se pluvos, ne kunvenos en la bierfaristejo mem.

Renovi la retpaĝaron!

Mi intencas renovi ĉi tiun retpaĝaron. Ĝis tiam, mi simple diras, ke ni kunvenas dufoje dum la semajno:

  • Merkrede nia komencanto-kurso kunvenas je 6:00 ptm en la konstruaĵo “Fremda Lingvo” (Foreign Language Building). Ni kuniĝas je la orienta flankoje de la halo, tiam movas al libera ĉambro.
  • Sabate nia diskuto-tablo kunvenas je 3:00 ptm en akceptejo de la Krannert Center for the Performing Arts.

Venu!

Plano por kunvenoj dum aŭtuno 2013Plan for meetings during autumn 2013

[Aktualigita: Ni ŝangis la tagon por kunvenoj ĉi-semestre, kaj la suba teksto nun montras la ĝustan tagon.]

Ni kunvenos kutime ĉi tiun semajno (morgaŭ) kaj la venontan semajnon, la 19an kaj la 26a de aŭgusto en la bierfarejo Blinda Porko.

Ni ne kunvenos la 2an de septembro, pro la ferio Laborista Tago.

La postan mardon (la 10an de septembro, je 5:00 ptm) okazos nia publika kunveno, por paroli pri Esperanto, kial oni lernus ĝi, kaj kiel oni aliĝi nian grupon.

Plupostajn mardojn (je 5:00 ptm), ni kunvenos kiel ni faris antaŭe, en ĉambro en la konstruaĵo Fremda Lingvo, ĝis la fino de la semestro.

Dan kaj mi provas fari afiŝojn por afiŝi ĉirkaŭ la universitato kaj la urboj.Mi esperas vidi vin morgaŭ je la bierfaristejo Blinda Porko!

[Updated: We’ve changed the day of our meetings this semester. The text below now shows the correct day.]

We’ll meet as usual this week (tomorrow) and the following week, the 19th and 26th of August in the Blind Pig Brewery.

We will not meet the 2nd of September, because of the Labor Day holiday.

The following Tuesday (the 10th of September at 5:00 PM) we’ll hold our public meeting, to take about Esperanto, why one might want to learn it, and why one might want to join our group.

Subsequent Tuesdays we’ll meet as we used to do, in a room in the Foreign Language Building, at 5:00 PM, until the end of the semester.

Dan and I are trying to make posters to put up around the university and around town.

Somera EsperantoSummer Esperanto

Dum la somero, ni kunvenos nur unu-foje dum la semajno kaj ĉe ne-universitata loko. Provizore, ni intencas kunveni lunde, je 6:00 ptm, ĉe la trinkejo The Blind Pig Brewery (120 N. Neil St., Champaign, Illinois).

Kaj la loko kaj la tempo estas provizora. Se vi volas ĉeesti sed ne povas, diru al ni la malfeliĉon. Ni provos trovi tian tempon kaj lokon, kia funkcios bone por ĉiuj.During the summer we’ll meet just once a week and someplace off-campus. Our tentative plan is to meet Mondays at 6:00 PM at the Blind Pig Brewery (120 N. Neil St., Champaign, Illinois).

Both the place and the time are provisional. If you want to attend but can’t, let us know what the difficulty is. We’ll try to find a time and place which works for everybody.

Danktaga Esperanto 2012Thanksgiving Esperanto 2012

Pro la danktaga festo, la dimanĉa diskuto-tablo je ambaŭ la 18a kaj 25a de novembro ne okazos.

Plue, anstataŭ la kutima komencanta kurso lundon, la 19a de novembro, ni kunvenu neformale. La Foreign Language Building eble estos ŝlosita, do ni kunvenu samteme (5:00 ptm) superetaĝe en la kafejo Espresso Royale ĉe 1117 W Oregon St. en Urbana. (Tio estas ĉe la angulo de Goodwin strato, rekte kontraŭ Krannert Center for the Performing Arts.) Ni babilos en Esperanto kaj eble pridiskutos planojn pri nia Zamenhof Festo.

Bonvolu diri al mi se vi venos lundon, por ke ni provos trovi vin en la kafejo Espresso Royale.Because of the Thanksgiving holiday, the Sunday discussion table for both November 18th and November 25th is canceled.

In addition, we’re going to turn the regular beginner’s class for Monday, November 19th into an informal meeting. Since the Foreign Language Building may well be locked up, let’s meet instead at the same time (5:00 PM), but meet upstairs at the Espresso Royal at 1117 W Oregon St. in Urbana. (That’s at the corner of Goodwin, and right across from the Krannert Center for the Performing Arts.) We’ll speak a little Esperanto and maybe talk about plans for the Zamenhof Festo.

Please let me know if you’re coming Monday, so we can keep an eye out for you in the Espresso Royale.

Regular meetings will resume with the Monday, November 26th.

Kunvenoj por aŭtuno 2012Meetings for fall 2012

Dum la aŭtuna semestro, ni kunvenos po du fojo semajne:

Lunde ni kunvenos por la komencanta kurso je 5:00 ptm en ĉambro 1138 de la konstruaĵo Foreign Language.

Dimanĉe ni kunvenos por nia diskuto-tablo je 2:15 ptm en la akceptejo de la Krannert Center for the Performing Arts.

For the fall semester, we’re meeting twice each week:

Mondays we meet for the beginners class at 5:00 PM in room 1138 of the Foreign Language Building.

Sundays we meet for out discussion table at 2:15 PM in the lobby of the Krannert Center for the Performing Arts.

Venontaj kunvenojUpcoming meetings

Dum la semestro, ni kunvenos lunde je 5:00 ptm en ĉambro 1120 de la konstruaĵo Foreign Language de la Universitato de Ilinojo. Nia unua lunda kunveno okazos la 10an de septembro.

Antaŭ tiam ni unu-du foje kunvenos ne-lunde:

Ĵaŭdon la 30an de aŭgusto

Ni kunvenos je 5:00 ptm en la subteretaĝo de la Illini Union (en la manĝo-korto). Kial? Ĉar Darsi vizitos!

Venu por diri “ĝis” al Darsi antaŭ si forias al la Universitato de Ĉikago. Ni ankaŭ iom planos la komencantan kurson.

Mardon la 4an de septembro

Ni kunvenos je 5:00 ptm en ĉambro 1120 de la konstruaĵo Foreign Language (sama loko kiel regulaj kunvenoj). Kial? Por enkondukas la lingvon al novaj membro. (Kiel mardon? Ĉar lundon estas Laborista Tago.)

Venu por renkonti la novaj membroj kaj komencigi la komencantan kurson.During the semester, we’ll be meeting Mondays at 5:00 PM in room 1120 of the Foreign Language Building. Our first Monday meeting will be September 10th.

Before that, we’ll meet a couple of times on non-Mondays:

Thursday August 30th

We’ll meet at 5:00 PM in the basement of the Illini Union (in the food court). Why? Because Darcy will be visiting!

Come say goodbye to Darcy before she heads off to the University of Chicago. We’ll also do a bit of planning for the beginners course.

Tuesday September 4th

We’ll meet at 5:00 PM in room 1120 of the Foreign Language Building (same place as our regular meetings). Why? To introduce the language to our new members. (Why Tuesday? Because Monday is Labor Day.)

Come meet the new members and kick off the beginners course.

Korto-Tago 2012Quad Day 2012

Ni tre ĝuis korto-tagon. Ni parolis kun multaj studentoj, kaj aldonis ĉirkaŭ cent al nia epoŝta listo, kaj ni eldonis ĉirkaŭ 50 bruŝuretojn.

En la bildo, Darsi, Dan, kaj Omar parolas al du studentoj pri kiom amuzo ni havas en la klubo.Quad Day was great fun. We spoke to many students and added around 100 to our mailing list. and handed out around 500 fliers.

In the picture, Darcy, Dan, and Omar talk to two students about how much fun we have in our club.